Alles Over Ouderschap EenVader en moeder die vreugdevol dochter in groen gebied lopen - Alles Over Ouderschap Banier

Bijbelverhalen voor kinderen


Bijbelverhalen voor kinderen - De waarheid spreken
“David deed wat? Ik gilde het bijna uit toen de jeugdpastor mij vertelde dat David een man had vermoord zodat hij zijn vrouw kon hebben. Ik had mij David altijd voorgesteld als een lieve herdersjongen die ongelooflijke dingen had gedaan, zoals zijn overwinning op de reus Goliat. Ik was er niet klaar voor om geconfronteerd te worden met het feit dat David een echt mens was, niet alleen met sterke eigenschappen maar ook met zwakke eigenschappen, niet alleen met goede dagen maar ook met slechte dagen. Er werd twijfel gezaaid: hoeveel van de Bijbelverhalen die ik als klein kind had gehoord waren werkelijk waar?

Toen ik ouder werd, leerde ik dat David gewoon een mens was. Ik begreep nu dat hij niet perfect was, maar dat hij wel probeerde om datgene te zijn wat God van hem verwachtte. De mensen die mij als kind de Bijbelverhalen hadden voorgelezen hadden mij niet hoeven te vertellen dat David een man had vermoord, maar ze hadden me wel kunnen vertellen dat David een echt mens was met sterke eigenschappen en met zwakheden, met goede momenten en slechte momenten, maar dat hij wel altijd op zoek ging naar het hart van God.


Bijbelverhalen voor kinderen - Gods verhaal over aanwijzingen, waarheid, tuchtiging en liefde
Als je kinderen Bijbelverhalen vertelt, dan word je zelf eigenlijk een levende Bijbel voor hen en laat je een blijvende indruk over God achter.

Bijbelse waarheden in verhaalvorm moeten op een zodanige manier gepresenteerd worden dat ze:

  • Het Woord van God tot leven doen komen
  • Kinderen helpen om Gods boodschap te horen
  • Een levenslange gewoonte starten waarin Gods Woord wordt bestudeerd en overpeinsd
  • Geschikt zijn voor de leeftijd van de kinderen. Vergeet niet dat kinderen jonger dan tien jaar concrete denkers zijn
  • Een plezierige ervaring bieden
  • Hoop en kracht bieden waarmee de kinderen kunnen worden uitgerust om het leven te leven dat God voor hen heeft geschapen
  • De waarheid van de Bijbel openbaren
  • Het verhaal in de context van de Bijbel plaatsen
  • Hen over Gods verlossende liefde leren en aantonen hoe God van ons houdt
Wanneer je Bijbelverhalen met kinderen deelt, zorg er dan voor dat je het totaalbeeld niet uit het oog verliest.
God is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Hij schiep onze planeet en de dieren op deze aarde. Vervolgens schiep Hij de man voor Zijn eigen welbehagen en een vrouw als helper voor de man. Toen maakten mensen de grote fout om ongehoorzaam aan God te zijn. De zonde kwam de wereld binnen. Maar God had al een plan waarmee hij mensen kon voorbereiden op een eeuwig leven samen met Hem.

God kent ieder van ons, zelfs al voordat we geboren worden. Hij spreekt tot ons via Zijn Woord en als we bidden dan spreken we tot Hem. God wil dat we luisteren, geloven, gehoorzamen en dienen. Hij wil dat we Hem aanbidden en prijzen en dat we ons realiseren dat Hij een grote God is. Hij wil ons helpen om te geloven, ons aansterken zodat we gehoorzamen en dienen en ons het vertrouwen geven om Hem te volgen.

De Bijbel gaat altijd over Gods liefde voor Zijn schepping. Hij hield zo veel van ons dat Hij zijn enige zoon, Jezus, stuurde om ons van ons zondeprobleem te redden. Jezus stierf, werd begraven en stond weer op uit de dood, zodat jij voor altijd met Hem in de hemel kan leven.

Stel vragen
De volgende vragen kun je stellen nadat je een Bijbelverhaal met kinderen hebt gedeeld, zodat zij de waarheid van Gods Woord beter kunnen begrijpen:

Wat denk je dat God ons met dit verhaal wil vertellen?

Wat zou jij gedaan hebben als jij de hoofdpersoon in dit verhaal was geweest?

Denk jij dat God tevreden was met de hoofdpersoon in dit verhaal?

Denk je dat de hoofdpersoon in dit verhaal iets van zijn (of haar) ervaringen geleerd heeft?


Bijbelverhalen voor kinderen - Jezus houdt van kleine kinderen
De Schrift: Matteüs 19:1-15, Marcus 10:13-16, Lucas 18:15-17.

"Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is." (Spreuken 22:6).

Op een dag was Jezus aan het rusten, met Zijn discipelen om Hem heen. Enkele kinderen en hun ouders kwamen om Jezus te zien. De discipelen vonden dat Jezus rust nodig had, dus vertelden ze de ouders dat zij en hun kinderen weg moesten gaan en Jezus niet moesten lastig vallen.

Jezus hoorde wat Zijn discipelen zeiden. Hij zei tegen de discipelen: "Laat de kinderen bij Me komen. Hou ze niet tegen! Iedereen die naar God komt moet als een klein kind zijn. Iedereen die dat niet doet kan het koninkrijk van God niet binnengaan."

Jezus riep de kleine kinderen bij Zich. Hij nam hen op Zijn schoot en wierp Zijn armen om hen heen. Hij legde Zijn handen op hen en begon hen te zegenen. Jezus wilde dat zij wisten wat Gods liefde is en hoe veel Hij van de kleine kinderen houdt.


Leer kinderen biddenWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutParenting.org, Alle rechten voorbehouden