Alles Over Ouderschap EenVader en moeder die vreugdevol dochter in groen gebied lopen - Alles Over Ouderschap Banier

Tips voor het ouderschap


Tips voor het ouderschap - De opvoeding van kinderen is veeleisend
Als ik enkele tips voor het ouderschap met een toekomstige moeder of vader zou moeten delen, dan zou ik absoluut beginnen met hen te vertellen hoe veeleisend en tijdrovend de opvoeding van kinderen is. Het ouderschap klinkt voor toekomstige moeders of vaders als een hemelse droom, maar niet lang na de komst van deze kleine "bundel van vreugde" gaan de meeste ouders op zoek naar tips voor het ouderschap. Waarom? Ook al weten we allemaal dat het ouderschap veeleisend is, toch worden we er enorm door verrast.

Toen ik mijn eerste baby had, had ik geen idee hoeveel tijd ik zou gaan besteden aan de zorg voor mijn zoon. Omdat ik zo onwetend was, dacht ik dat het moederschap mijn leefstijl helemaal niet zoveel zou veranderen. Ik zou nog steeds de vrijheid hebben om te doen wat ik wilde doen, waar en wanneer ik dat zou willen. Ik had het volkomen mis en daarom was ik slecht voorbereid. Ik raakte depressief omdat mijn zoontje continu aandacht nodig had. Het was zo'n moeilijke aanpassing voor mij omdat ik geen flauw idee had dat het ouderschap zo veeleisend is.

Als jij een kind verwacht of als jij al een kind hebt, dan is de beste tip voor het ouderschap die iemand jou geven kan de volgende:

  • Ben mentaal voorbereid om te doen wat het ouderschap van je zal eisen. Neem dan in je hart de beslissing om jouw kleintje altijd, ongeacht hoe vaak, de nodige tijd en aandacht te schenken.


Tips voor het ouderschap - Oprechte liefde
De volgende tip voor het ouderschap is dat kinderen alleen kunnen uitgroeien tot gezonde, gelukkige, goed functionerende volwassenen als zij geliefd, oprecht geliefd, worden door hun ouders. Kinderen moeten weten dat zij bijzonder, belangrijk en onvervangbaar zijn, want zij zullen de volgende stap niet kunnen zetten zonder deze benodigde bevestiging van wie zij zijn. Anders zullen zij hiernaar op zoek gaan in drugs, ongezonde relaties en opstandigheid. Zij zullen dan niet voldoende toegerust zijn om de druk van leeftijdgenoten het hoofd te bieden.

Kinderen streven naar goedkeuring van hun ouders. Maar wij zijn als ouders niet in staat om deze goedkeuring voortdurend te geven als wij de eerste tip niet goed begrijpen: dat kinderen onze tijd en aandacht nodig hebben. Dit is voor elk kind normaal. Als wij diep in ons hart en in onze gedachten niet begrijpen hoe broodnodig dit is, dan zullen wij onze kinderen de boodschap sturen dat zij ons tot last zijn. Denk daar eens over na. Een kind kan onmogelijk denken dat hij een last voor ons is, als wij eerst in ons hart hebben voorgenomen dat wij ons eigenbelang zullen opgeven voor zijn behoeften. Dat is oprechte liefde en we kunnen dit dankzij Jezus' voorbeeld weten: Hij gaf Zichzelf op voor ons en Hij deed dat omdat Hij oprecht van ons houdt.

  • In Johannes 15:12 zegt Jezus: "Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad."


Tips voor het ouderschap - Het belang van respect en goede raad
Dit voert ons naar de volgende tip voor het ouderschap: sturing. Kinderen zullen leren wat zij in het leven ervaren. Als wij geen respect voor onze kinderen hebben, dan zullen zij geen respect hebben voor ons en anderen. Een manier waarop ouders kunnen tonen dat zij geen respect voor hun kinderen hebben, is toestaan dat zij geen respect voor ons hebben.

Laat ik een voorbeeld geven. Ik zeg tegen mijn vier jaar oude zoon Johnny: "Het is bedtijd, laten we naar boven gaan." Zijn reactie is "NEE!" Als ik nu lach en zeg "Oh wat schattig!", dan heb ik geen respect voor hem. Met andere woorden: ik geef niets om zijn behoefte aan bijsturing. Als wij het huis van een ander binnengaan en daar een sigaret opsteken, terwijl die ander ons heeft laten weten dat er in zijn huis niet gerookt mag worden, dan tonen wij geen respect voor de behoeften van die huiseigenaar. Als wij slechts lachen wanneer onze kinderen ons geen respect tonen (wat zij nu en dan zullen doen) en hen niet corrigeren, dan tonen wij geen respect voor hun behoeften. Kinderen hebben sturing nodig. Maar tenzij onze correcties voortkomen uit liefde, zijn ze niets meer dan bevelen: "Ik ben een ouder en jij bent maar een kind, dus doe wat ik zeg!"

Als ouders zijn wij onze kinderen verschuldigd dat wij hen sturen, zodat zij kinderen worden die respect voor anderen hebben. Anders zullen zij geen enkel respect hebben voor enige vorm van gezag.

  • Er is tijd en liefde nodig om kinderen te sturen. Véél tijd en liefde. Geef nooit op!
Als kinderen er niet aan twijfelen dat zij geliefd, bijzonder en belangrijk zijn in de ogen van hun ouders en als zij leren om anderen met respect te behandelen, dan zijn ze op het goede pad naar een gezonde, gelukkige toekomst. Maar de sleutel is volharding en de realisatie dat deze kleine bundel van vreugde het leven is binnengestapt met een aantal grote behoeften waarin wij kunnen voorzien, als wij ons realiseren wat het ouderschap van ons vereist en op elke stap in het groeiproces, van begin tot einde, van hen houden.

In Psalm 127:3 lezen we: "Kinderen zijn een geschenk van de HEER, de vrucht van de schoot is een beloning van God."


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutParenting.org, Alle rechten voorbehouden