Alles Over Ouderschap EenVader en moeder die vreugdevol dochter in groen gebied lopen - Alles Over Ouderschap Banier

Opvoedstijlen


Opvoedstijlen - Zo uniek als het individu
Opvoedstijlen zijn de kenmerken van het ouderschap die gevormd worden door persoonlijkheid, geschiedenis, overtuigingen en doelen. De verschillende opvoedstijlen variëren zo sterk dat geen enkele opvoedstijl precies hetzelfde is als een andere. Sommige zijn vergelijkbaar en hebben voldoende kenmerken met elkaar gemeen om door experts in dezelfde groep te worden gerangschikt, zoals "toegeeflijk" of "autoritair", maar toch zijn er veel verschillen. Het is wellicht onmogelijk om de alle opvoedstijlen volledig van elkaar te kunnen onderscheiden. Voor elk uniek individu is er een net zo unieke opvoedstijl.

Dit schept een uitdaging voor alle jonge ouders die proberen hun eigen, specifieke opvoedstijl vorm te geven. Het kan moeilijk zijn om dit goed op een rijtje te zetten, omdat het verleden, het heden en de toekomst dan onder de loep moet worden genomen. Dit kan gedaan worden door belangrijke vragen te stellen over wie zij zelf zijn en hoe zij willen dat hun gezin er na verloop van tijd zal uitzien.

Vragen als:

  • Hoe waren hun eigen ouders en wat kan er van hun voorbeeld geleerd worden?
  • Hoe functioneren zij samen als een stel?
  • Wat is het uiteindelijke doel van de opvoeding van hun kinderen?
  • Welke aanpak zal gebruikt worden om hun kinderen te tuchtigen?
  • Welk soort onderwijs zal voor hun kinderen worden nagestreefd?
  • Welke gewoonten zullen aangemoedigd of ontmoedigd worden?
Elke beantwoorde vraag zal het pad effenen en de navigatie naar het uiteindelijke doel vergemakkelijken.


Opvoedstijlen - Succes is het doel
Opvoedstijlen hebben allemaal hetzelfde doel, ongeacht hoe uniek ze mogen zijn. Alle ouders streven er immers naar dat de implementatie van hun opvoedstijl aan het eind van de rit succesvol zal blijken te zijn. Elk soort ouder verlangt er, ongeacht zijn eigen ambities, naar dat zijn kinderen succesvolle volwassenen zullen worden. Ouders worden gedreven door succes. Wanneer hun kinderen succesvol blijken te zijn als gevolg van de toegepaste opvoedstijl, dan zal dit voor de meeste ouders heel bevredigend zijn. Maar toch moeten ouders, om succesvol te kunnen zijn, dat integrale onderzoek uitvoeren naar de mogelijke invloeden op hun eigen ouderschap.

Opvoedstijlen worden, zoals we al zeiden, beïnvloed door de eigen persoonlijkheid, maar ook door keuzes en leergewoonten. Ondanks invloeden uit het verleden kunnen ouders veranderen of nieuwe ideeën implementeren die hun kinderen op het pad naar succes zullen voeren. Er zijn bijvoorbeeld ouders die hun opvoedstijl afstemmen op Bijbelse principes, terwijl zij vroeger zelf niet op een dergelijke manier werden beïnvloed. Deze keuzes kunnen ongewenste invloeden elimineren en vervangen door wenselijker eigenschappen. Het uiteindelijke doel is om kinderen op te voeden met een gezond fundament.


Opvoedstijlen - Een gezond fundament
Of een opvoedstijl nu autoritair, toegeeflijk, geestelijk dood of actief is, er is altijd een fundament waarop de opvoedstijl is gebouwd. De gevolgen van dat fundament zullen worden overgedragen op de kinderen. Kinderen zijn belangrijk en noodzakelijk. Zij zijn net zo uniek als de opvoedstijlen die gebruikt worden om hen groot te brengen. Wanneer zij volwassen worden, zullen zij hun eigen keuzes maken en hiervoor verantwoordelijk zijn, maar die keuzes zullen uiteindelijk beïnvloed worden door het fundament van de gebruikte opvoedstijl. Zij hebben daarom behoefte aan ouders met een stevig fundament, omdat het leven dat hierop wordt opgebouwd beproefd zal worden door allerlei moeilijke omstandigheden in het leven. Als het fundament goed is, dan zullen de kinderen dat ook zijn. Het is dus belangrijk dat de ouders al in een vroeg stadium de juiste keuzes maken.

Ouders moeten leren om de beste aspecten van hun eigen verleden, persoonlijkheden en opleiding te verfijnen en te combineren, zodat er een gezamenlijk fundament wordt geschapen waarmee hun kinderen worden opgevoed. Dit is een fundamenteel idee waar Christelijke ouders naar proberen te leven. Zij volgen dan richtlijnen uit de Schrift, zoals bijvoorbeeld Maleachi 2:15 (uit de Groot Nieuws Bijbel): "Heeft God je niet één van geest en lichaam met haar gemaakt? Het was zijn bedoeling dat jullie kinderen zouden hebben die God werkelijk trouw zouden zijn. Beheers je daarom en laat niemand van jullie ontrouw zijn aan zijn vrouw." Ook al heeft dit vers het over een getrouwd stel, toch zijn deze dingen ook waar voor alleenstaande ouders. Getrouwde partners kunnen elkaar steunen, maar een alleenstaande ouder zal zich tot zijn leefgemeenschap moeten wenden. Familie, vrienden, gemeenten en anderen kunnen helpen bij het leggen van een gezond fundament.

Of je nu alleenstaand of getrouwd bent, de Bijbelse principes worden aanbevolen voor ouders die willen voortbouwen op een succesvol fundament voor de opvoedstijl. Zoals 1 Korintiërs 3:10-15 zegt:"Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt - Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen..."


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutParenting.org, Alle rechten voorbehouden