Alles Over Ouderschap EenVader en moeder die vreugdevol dochter in groen gebied lopen - Alles Over Ouderschap Banier

Kersttradities


Kersttradities – Cadeaus geven
Het geven van cadeaus is waarschijnlijk de bekendste van alle kersttradities in zowel de Oosterse als de Westerse culturen. Moeders en vaders hebben tijdens de kerstviering met hun gezin de mogelijkheid om belangrijke waarheden met hun kinderen te delen over vrijgevigheid. Hoewel ouders zich vaak concentreren op de aankoop van veilig, leerzaam en leuk speelgoed voor de kinderen, kunnen zij deze tijd van het jaar ook gebruiken om hun kinderen het plezier te laten ervaren dat voorkomt uit het geven aan anderen.

Enkele maanden nadat Jezus Christus werd geboren, werd hij door enkele wijze mannen bezocht. Zij gaven Hem geschenken. “Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre." (Matteüs 2:1-2, 11)

  • Net zoals de wijze mannen kostbare geschenken aan het Heilige Kind gaven, zonder op een wederdienst te hopen, zo kunnen ouders ook hun zonen en dochters cadeaus voor anderen laten kopen, zoals voor ouderen in de familie of mensen in de omgeving die minder fortuinlijk zijn. Deze cadeaus hoeven niet duur te zijn, maar moeten met de juiste gedachte, zorg en liefde worden gegeven.

  • Als kinderen veel cadeaus hebben gekregen, dan zouden ouders hen kunnen aanmoedigen om enkele van die geschenken aan dakloze kinderen of kinderziekenhuizen te geven. Dat is de ware geest van het geven tijdens het kerstfeest.
De gewoonte om aan arme mensen te geven was een van de legendarische tradities op Tweede Kerstdag (of "Boxing Day" in Engelstalige landen). Op deze dag gaven werkgevers hun bedienden dozen ("boxes") met voedsel en andere artikelen. Mensen in openbare functies, zoals postbodes, werden dan met deze geschenken geëerd door de mensen die zij door het jaar heen gediend hadden. Enkele overgedragen tradities vertellen ons dat soms geld uit de kerkelijke collectes werd gebruikt om aan de minder bedeelden te geven.

Het geven van cadeaus is een prachtige uitdrukking van de liefde en het erbarmen waarmee de kersttijd omgeven is. Het geven van geschenken zou eigenlijk altijd moeten plaatsvinden met het beste geschenk ooit in ons achterhoofd: Jezus Christus de Zoon, het geschenk van de Vader. "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)


Kersttradities – De Kerstman en Sinterklaas
De Kerstman, die vrolijke, bolle leverancier van cadeaus, is voor veel vaders en moeders een controversiële kersttraditie. Hoewel het duidelijk is dat hij is voortgekomen uit folkloristische verhalen, doen veel ouders ontzettend veel moeite om het geloof van hun kind in de Kerstman in leven te houden. In plaats van zelf de eer op te strijken voor hun uitgaven en de moeite die zij hebben genomen om cadeaus voor de kinderen te kunnen hebben, laten ouders hun kinderen geloven dat hun speelgoed het resultaat is van een bezoek van de Kerstman. Sinterklaas is hiermee vergelijkbaar, omdat beiden van Sint Nikolaas zijn afgeleid. Sint Nikolaas was een bisschop die gulle geschenken aan de armen gaf en die als de beschermheilige van zeelieden en kinderen werd beschouwd. De Kerstman is zelf deels een afgeleide van Sinterklaas, maar is feitelijk een combinatie van Sinterklaas en Vader Kerst, die volgens de traditie de "geest van vrolijkheid" zou zijn.

De originele bisschopskleding die door Sint Nikolaas werd gedragen is in de Sinterklaastraditie overeind gebleven, maar is in het geval van de Kerstman geëvolueerd tot een helder rood kostuum dat strak rond een jolige buik gespannen is (zowel Sint Nikolaas en Vader Kerst hadden de reputatie enigszins gezet te zijn). Sinterklaas gebruikt nog steeds het paard om zich van de ene naar de andere plek te verplaatsen; de Kerstman heeft ze vervangen door rendieren. De dienaren zijn vervangen door respectievelijk de knechten (zwarte pieten) en elven. Deze helpen Sinterklaas en de Kerstman bij hun werk: speelgoed aan kinderen geven. Dat speelgoed moet natuurlijk allemaal met de hand gemaakt worden. Om de cadeaus te kunnen krijgen, moesten de kinderen zich het hele jaar keurig gedragen hebben.

  • Deel de verhalen over Sint Nikolaas, Sinterklaas, Vader Kerst en de Kerstman met je kinderen.
Ouders moeten er bewust over nadenken hoe zij Sinterklaas, de Kerstman en het geven van cadeaus aan hun kinderen willen voorstellen. Het idee dat we "goed genoeg" moeten zijn om überhaupt cadeaus te kunnen krijgen is - heel ironisch - een onderdeel van het "afleerproces" dat we moeten ondergaan wanneer we Jezus Christus als onze Redder aanvaarden. Want God geeft ons goede dingen op basis van Zijn liefdevolle genade, niet omdat we dat zelf op een of andere manier zouden verdienen of omdat we goed zouden zijn geweest (Romeinen 5:17).


Kersttradities – De geboorte van Jezus vieren
Ouders kunnen de feestelijkheden van de kerst op een zodanige manier vieren dat ze de ware betekenis van deze dag weerspiegelen: de geboorte van Jezus in Betlehem.

  • Gezinnen kunnen samen erediensten bijwonen, kerstliedjes zingen en naar een voorstelling van het kerstverhaal gaan.

  • Lees het kerstverhaal samen, als gezin. Het verhaal kan in Lucas 2:1-18 gevonden worden.


Kersttradities – Kerstdag
De Kerstdag wordt in het grootste gedeelte van de Westerse wereld traditioneel op 25 december gevierd. Theologen zijn het niet eens over de feitelijke datum van de geboorte van Jezus; berekeningen die gebaseerd zijn op de regeerperiode van Herodes of op het moment van de volkstelling uit het boek Lucas van het Nieuwe Testament hebben tot discrepanties geleid. De viering van Kerst op deze dag vindt zijn oorsprong in het heidendom. Ondanks de goddeloze oorsprong van deze dag moedigen wij ouders toch aan om het grootste geschenk aller tijden te vieren: Jezus Christus.

De oudste kersttradities vielen samen met de inachtneming van het Joelfeest, de geboortedag van de god van de nieuwe zon. Men geloofde dat de Hulstkoning op deze dag stierf; de Hulstkoning was het oude jaar en de korter wordende dagen. De Eikenkoning werd op deze dag geboren; hij was het nieuwe jaar en de langer wordende dagen. De viering van Kerstmis op 25 december valt ook samen met het winterse Zonnewendefeest, of "solstitium". Solstitium betekent "zonnestilstand". Het wintersolstitium is de kortste dag en de langste nacht van het jaar. Dit betekent dat de hoogte van de zon rond het middaguur van dag tot dag statisch leek. Omdat een nieuw jaar een nieuw begin betekende, vierde men feest en wenste men elkaar voorspoed voor de toekomst.

Het Christelijke gebruik om Kerstmis als de dag van de geboorte van Jezus Christus te vieren is van recenter datum dan de vieringen van het Joelfeest en het Zonnewendefeest. De Christelijke viering viel samen met het Driekoningenfeest, waarin de verschijning van God in een mensenlichaam op aarde werd gevierd. Men geloofde dat dit de vervulling was van het Joodse Lichtfeest ("Chanoeka").

Er bestaat geen gebod in het Nieuwe Testament dat ons opdraagt om de geboorte van Christus te vieren. Moeders en vaders hebben het voorrecht en de verantwoordelijkheid om hun kinderen over de wonderbaarlijke geboorte van Christus en Zijn komst ("advent") naar de wereld te leren. Wij als Christenen geloven en weten dat God in de gedaante van een mens naar de aarde kwam en in de heerlijkheid van Zijn Vader verscheen: “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.” (Johannes 1:14)


Leer meer over Kerstmis!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutParenting.org, Alle rechten voorbehouden