Alles Over Ouderschap EenVader en moeder die vreugdevol dochter in groen gebied lopen - Alles Over Ouderschap Banier

Kinderen tuchtigen


Kinderen tuchtigen - Wat is dat?
Het tuchtigen van kinderen is één van de belangrijkste elementen van een succesvol ouderschap. Toch zien we steeds vaker dat ouders gewoonweg niet weten wat ze moeten doen. Tuchtiging (of training) zou eenvoudig gedefinieerd kunnen worden als: "een proces dat kinderen helpt om gepast gedrag aan te leren en goede keuzes te maken". Daarnaast helpt een liefdevolle, effectieve tuchtiging een kind bij de uitoefening van zelfbeheersing, verantwoordelijkheid en wederzijds respect.

Door middel van een correcte tuchtiging leren kinderen hoe zij kunnen functioneren in het gezin en in een samenleving die gevuld is met grenzen, regels en wetten die we allemaal zouden moeten volgen. Hiermee verwerven kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid en voelen zij vaak dat ze wat bereikt hebben. Zonder correcte tuchtiging lopen kinderen gevaar slachtoffer te worden van een verscheidenheid aan emotionele- of gedragsproblemen.


Kinderen tuchtigen - Hoe werkt het?
Hoe kunnen we de tuchtiging van onze kinderen effectief uitvoeren? De Bijbel zegt dat ouders een door God gegeven verantwoordelijkheid hebben om hun kinderen te leren hoe ze zouden moeten leven. Die uitdaging vereist vaak dat we eerst leren om onszelf te tuchtigen wat betreft de opvoeding van ons kind. Ongeacht of de vaardigheden van het ouderschap heel natuurlijk voor ons zijn of dat we ze door middel van "trial en error" verkrijgen (door gewoon te proberen en vervolgens te leren van onze fouten), ze worden altijd bereikt door consequent te zijn, door te bemoedigen en door het goede voorbeeld te geven. Het belang van deze drie zaken kan niet genoeg onderstreept worden.

Hier volgen enkele effectieve technieken om kinderen te tuchtigen door middel van instructie:

  • Leg grenzen en geboden op een duidelijke en beknopte manier uit. Wij, de ouders, kunnen niet steeds van mening veranderen als onze kinderen proberen te onderhandelen of af te dingen (en zij zullen dat ongetwijfeld proberen). Kinderen zullen ons op de proef stellen om te ontdekken of ze ons met hun smeekbeden kunnen overhalen (ongeacht hun leeftijd).

  • We moeten onze instructies op een kalme, maar vastbesloten manier aan hen overdragen. Het kan geen weifelend verzoek zijn. Het is effectiever om te zeggen: "Ga niet de straat op. Blijf in de tuin." dan: "Mama wil niet dat je de tuin verlaat, oké?" Kinderen moeten weten wanneer hun ouders het echt menen.

  • Ons gezag moet duidelijk en consequent zijn ingesteld. Gebruik alleen woorden die noodzakelijk zijn en leer je kinderen om oogcontact en luistervaardigheid te ontwikkelen. Als jij wil dat je kinderen naar je luisteren, laat hen dan zien dat jij op dezelfde manier naar hen luistert.

  • Onthoud dat beloningen en tuchtiging niet alleen geschikt, maar ook gepast moeten zijn voor de leeftijd van het kind. Straf kleine misdragingen niet te zwaar.

  • Leer je kind dat alle daden gevolgen hebben. Geef hun een schouderklopje wanneer ze goede keuzes maken. Ze moeten de voordelen van gehoorzaamheid en gezonde keuzes kunnen herkennen, net als de negatieve gevolgen van ongehoorzaamheid.

  • Maak je richtlijnen en je doelen duidelijk en handel er dan naar; uit geen loze bedreigingen. Geef hen voorspelbare gevolgen, zoals: "Als jij je op deze manier gedraagt, dan zal dit gebeuren".

  • Leer hen goed en moreel gedrag door zelf je eigen goede en morele gedrag te tonen. Ga als gezin naar de kerk. Plan gezonde gezinsactiviteiten die een goede moraliteit en "samenzijn" bevorderen. Je zal spoedig ontdekken dat je kind jouw waarden en moraliteit zal weerspiegelen. De tuchtiging en training van kinderen vindt niet in een vacuüm plaats. Hun gedrag wordt gevormd binnen de context van wat zij in hun voornaamste onderwijzers (de ouders) waarnemen.


Kinderen tuchtigen - Wanneer beginnen we hiermee?
De tuchtiging van kinderen zou vanaf het begin moeten plaatsvinden. Geniet van het vasthouden en het knuffelen van je baby. Praat tegen je baby. Onderzoek heeft aangetoond dat zuigelingen op het geluid van de menselijke stem reageren. Tegen je kind praten kan de hersenontwikkeling van je kind bevorderen. Je kind leert zo bovendien aan jouw stem te herkennen wat er van hem verwacht wordt (bijvoorbeeld "Mama houdt van jou" of "Het is nu tijd om te gaan slapen").

Je baby zal snel leren dat zijn gehuil een reactie oproept. Als een kind honger heeft en huilt, dan wordt het gevoed. Je kunt je baby al leren op welke tijden hij zal worden vastgehouden en geknuffeld en wanneer hij in zijn speelbox zal worden gezet. De training van je kind begint met de combinatie van spraak en handelingen.

De meeste nieuwe ouders beginnen pas over tuchtiging na te denken nadat het negatieve gedrag is begonnen. Je kind weet niet automatisch wat er van hem wordt verwacht; je moet tijd besteden aan het onderwijzen van je kind. Terwijl we onze kinderen aanmoedigen om goede keuzes te maken, hebben zij onze sturing nodig. Het is in hun voordeel (en in ons voordeel) dat we hen liefdevol tot volgzaamheid te leiden en de positieve dingen in hun leven prijzen. Neem vanaf het begin de moeite om je verantwoordelijkheid als een ouder te nemen. Je kind zal je er voor danken.

Wanneer zouden ouders moeten beginnen met de tuchtiging van hun kinderen?


Leer meer over het ouderschap!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutParenting.org, Alle rechten voorbehouden