Alles Over Ouderschap EenVader en moeder die vreugdevol dochter in groen gebied lopen - Alles Over Ouderschap Banier

Vrede in de openbare school


Vrede in de openbare school - God of de mens behagen?
Vrede vinden in de openbare school kan een serieus probleem zijn voor de gelovige jongere. Vooral de biologieles is voor veel jongeren een drama. Ze voelen zich bij elke repetitie voor dit dilemma geplaatst: "Wil ik trouw zijn aan God? Of wil ik goede cijfers en een prettige omgang met mijn leraar?"

Maar ik was best wel hebberig: ik wou het allemaal tegelijk! Als tiener vroeg ik God om wijsheid, en toen wist ik wat ik moest doen. Bovenaan de eerste repetitie van elk schoolseizoen zette ik een korte boodschap:

"Meneer, aan mijn antwoorden kunt u zien wat ik begrepen en onthouden heb van de les. Maar ik wil u er wel op wijzen dat het niet om mijn persoonlijke mening gaat. Want de makers van de lesstof hebben heel andere opvattingen dan ik. Persoonlijk baseer ik heel mijn levensvisie op de Bijbel."

Na zo’n getuigenis kon ik onbekommerd precies de antwoorden geven die er werden verlangd. En ik verwierf het respect van mijn leraar, omdat ik extra mijn best deed.


Vrede in de openbare school - Enkele nuttige tips
Hier volgen enkele nuttige tips om vrede te kunnen ervaren in de openbare school. Ik heb deze uit ervaring verkregen en ik wil deze graag met jullie delen.

  1. Plaats een korte opmerking of een kort getuigenis (zoals het bovenstaande) bovenaan de eerste repetitie of proefwerk van het seizoen. Maar irriteer je leraar niet door het bij elke repetitie te doen. Leraren hebben een goed geheugen, hoor!

  2. Begin je antwoord op een controversiële vraag met: "Volgens de huidige opvattingen in de gangbare wetenschap..." Op deze manier kun je het antwoord geven waar de leraar naar op zoek is, terwijl je tegelijkertijd aangeeft dat dit niet jouw persoonlijke mening zou kunnen zijn. Maar nogmaals, doe ook dit niet de hele tijd! Doe het slechts een keer in een repetitie of proefwerk. Sommige leraren zullen het heel vervelend vinden als je dit de hele tijd zou doen en dan staat het je goede bedoelingen alleen maar in de weg.

  3. Misbruik je geloof niet als smoes om niets aan je huiswerk te doen! Mijn leraar had leerlingen gehad die hun luiheid camoufleerden met vrome argumenten over het geloof. Door hun schuld had hij een vooroordeel jegens gelovigen. Ik moest toen wel driedubbel zoveel doen als een ander om maar te bewijzen dat ik wél gemotiveerd was om te leren. Maak dus geen misbruik van het feit dat je een gelovige bent! Je maakt zo antireclame voor God. Dat is al erg. Maar je zorgt ook dat je leraar heel onverdraagzaam wordt tegen jongeren zodra hij hoort dat ze een geloof hebben.

  4. Toon respect jegens je leraren! Bid zelfs voor ze. In combinatie met een goede leermotivatie zorg je zo dat je leraren ook respect voor jou zullen hebben. Nou ja, leraren die zich volwassen gedragen dan.
Er zijn wetenschappers – gelovigen en atheïsten – die een diepe minachting tonen voor mensen die anders denken dan zijzelf. Niet alleen kwetsen en beledigen ze de ander, ze lopen ook wat kansen mis. Allereerst zal een gekwetst mens nooit naar je luisteren en zich dus niet door je laten overtuigen. Verder is het dwaas te veronderstellen dat je niets van die andersdenkende zou kunnen leren. Salomo zegt in de Bijbel:

"Ik heb onder de zon iets gezien dat voor wijsheid doorging. Het was verbijsterend. Er was een kleine stad met weinig inwoners. Een machtig koning trok tegen het stadje op, omsingelde het en bouwde grote belegeringswerken. Er woonde daar een man van lage afkomst, die wijs was en met zijn wijsheid de stad had kunnen redden. Maar niemand schonk aandacht aan die onbeduidende persoon. Ik zei daarom tegen mezelf: 'Wijsheid is beter dan macht', maar de wijsheid van een mens van lage afkomst wordt geminacht en zijn woorden vinden geen gehoor. Het is beter dat je luistert naar de kalme woorden van de wijzen dan naar het geschreeuw van een heerser onder dwazen. Wijsheid is beter dan het wapengekletter van zo’n dwaas; hij alleen richt al veel goeds te gronde." (Prediker 9:13-18).

Het is dus belangrijk om naar anderen te luisteren, anders sluit jij je mogelijk af voor essentiële kennis die je zelf nog niet bezit.


Vrede in de openbare school - Zachtmoedigheid en respect
Een andere sleutel tot het vinden van vrede in de openbare school is het volgende: overleg met je leraar wat hij (of zij) het liefst wil in de klas. Mag je hem tegenspreken tijdens de les, of liever niet? Sommigen vinden het niet erg als je hen beleefd tegenspreekt, dat wil zeggen met zachtmoedigheid en respect (1 Petrus 3:15-16), vooral niet als je opmerking in de vorm van een vraag is gegoten. Ik heb ook een leraar gehad, die liever geen discussie wou als de klas erbij was. We spraken af dat ik even na mocht blijven als ik met hem wou praten. En raad eens? Als ik hem dan leuke aanvullende info had gegeven, of hem zelfs had overtuigd van een andere opvatting, vertelde hij dat later in de klas. Want hij was wel sportief. Maar hij wou liever niet in de voor hem pijnlijke situatie komen dat een leerling hem klem zette met een argument waar hij geen verweer tegen had.

Aangezien ik dieren fokte en planten kweekte, wist ik als tiener heel wat van de verervingsleer. Ook las ik veel in biologieboeken en encyclopedieën. Ik wist dus veel! Op bepaalde terreinen wist ik zelfs meer dan mijn leraar! Maar als ik hem tegensprak, was dat heel beleefd, dus met respect. En als mijn leraar of lerares wél een keer onaardig tegen mij deed, bleef ik gewoon vriendelijk. Waarom? Omdat ik een meester volg die zachtmoedigheid leert. "De andere wang toekeren" betekent: je niet snel beledigt voelen. Vriendelijk en geduldig omgaan met mensen die je provoceren. Op die manier zul je in de openbare school een effectief getuige zijn van het Evangelie.


Leer meer!

Geschreven door Jantina van KeulenWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutParenting.org, Alle rechten voorbehouden