Kersttradities

Kersttradities

 - Het Vieren Waard
U bent hier: Ouderschap >> Kersttradities

Kersttradities – Cadeaus Geven
Het geven van cadeaus is waarschijnlijk de meest bekende van alle kersttradities in zowel de Oosterse als de Westerse culturen. Moeders en vaders hebben tijdens het vieren van de Kerst met hun familie de mogelijkheid om belangrijke waarheden met hun kinderen te delen over het geven aan anderen. Hoewel ouders zich vaak concentreren op het kopen van veilig, leerzaam en leuk speelgoed voor de kinderen, kunnen zij deze tijd van het jaar ook gebruiken om hun kinderen het plezier te laten ervaren dat voorkomt uit het geven aan anderen.

Enkele maanden nadat Jezus Christus werd geboren, werd hij door enkele wijze mannen bezocht en zij gaven Hem geschenken. “Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre" (Matteüs 2:1-2, 11).

  • Net zoals de wijzen kostbare geschenken aan het Heilige Kind gaven, zonder op een wederdienst te hopen, zo kunnen ouders ook hun zonen en dochters cadeaus voor anderen laten kopen, zoals voor ouderen in de familie of mensen in de omgeving die minder fortuinlijk zijn. Deze cadeaus hoeven niet duur te zijn, maar moeten met de juiste gedachte, zorg en liefde worden gegeven.

  • Als kinderen veel cadeaus hebben gekregen, dan zouden ouders hen kunnen aanmoedigen om enkele van die geschenken aan dakloze kinderen of kinderziekenhuizen te geven. Dat is de ware geest van het geven tijdens de Kerst.
De gewoonte om aan de armen te geven was één van de legendarische tradities op Tweede Kerstdag (of Boxing Day, in Engels-sprekende landen) die in veel landen na de Kerstdag wordt gevierd. Op deze dag gaven werkgevers hun bedienden dozen ("boxes") met voedsel en andere belangrijke artikelen en mensen in publieke functies, zoals postbodes, werden dan met deze geschenken geëerd door de mensen die zij door het jaar heen dienden. Enkele overgedragen tradities vertellen ons dat soms geld uit de kerkelijke collectes werd gebruikt om dit aan de minder bedeelden te geven.

Het geven van cadeaus is een prachtige uitdrukking van de liefde en het mededogen waarmee de Kersttijd omgeven is. Het geven van geschenken zou eigenlijk altijd moeten plaatsvinden met dat beste geschenk van allemaal in ons achterhoofd -- Jezus Christus de Zoon, het geschenk van de Vader. "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

Kersttradities – De Kerstman en Sinterklaas
De Kerstman, die vrolijke, ronde leverancier van cadeaus, is voor vaders en moeders een controversiële kersttraditie. Hoewel het duidelijk is dat hij een figuur is dat is voortgekomen uit folklore, doen veel ouders ontzettend veel moeite om het geloof van hun kind in de Kerstman in leven te houden. In plaats van zelf de eer op te strijken voor hun uitgaven en de moeite die zij hebben genomen om cadeaus voor de kinderen te kunnen hebben, laten ouders hun kinderen geloven dat hun speelgoed het resultaat is van een bezoek van de Kerstman op Kerstavond. Sinterklaas lijkt wat dat betreft sterk op de Kerstman, omdat beiden van Sint Nikolaas zijn afgeleid. Sint Nikolaas was een bisschop die gulle geschenken aan de armen gaf en die als de beschermheilige van zeelieden en kinderen werd beschouwd. De Kerstman is zelf deels een afgeleide van Sinterklaas, maar is feitelijk een combinatie van Sinterklaas en Vader Kerst, die verondersteld werd de geest van vrolijkheid te zijn.

De originele bisschopskleding die door Sint Nikolaas werd gedragen is in de Sinterklaastraditie overeind gebleven, maar is in het geval van de Kerstman, na diverse evoluties, vervangen door een helder rood kostuum dat strak rond een jolige buik gespannen is (zowel Sint Nikolaas en Vader Kerst hadden de reputatie enigszins gezet te zijn). Sinterklaas gebruikt nog steeds het paard om zich van de ene naar de andere plek te verplaatsen, in het geval van de kerstman is dit vervangen door de rendieren; de dienaren zijn vervangen door respectievelijk de knechten (zwarte pieten) en elven. Deze helpen Sinterklaas en de Kerstman bij hun taak: het geven van speelgoed aan kinderen; deze moesten allemaal met de hand gemaakt worden. Om de cadeaus te kunnen krijgen, moesten de kinderen zich het hele jaar keurig gedragen hebben.

  • Deel de verhalen over Sint Nikolaas, Sinterklaas, Vader Kerst en de Kerstman met je kinderen.
Ouders moeten er bewust over nadenken hoe zij Sinterklaas, de Kerstman en het geven van cadeaus tegenover hun kinderen willen voorstellen. Het is ironisch dat het idee dat we "goed genoeg" moeten zijn om überhaupt cadeaus te kunnen krijgen een onderdeel wordt van het "afleer-proces" dat we moeten ondergaan wanneer we Jezus Christus als onze Verlosser aanvaarden. God geeft ons goede dingen op basis van Zijn liefhebbende genade, niet omdat we dat op de een of andere manier zouden verdienen, of omdat we goed zouden zijn geweest (Romeinen 5:17).

Kersttradities – De Geboorte van Jezus Vieren
Ouders kunnen de festiviteiten van de Kerst op een zodanige manier leiden dat deze de ware betekenis van deze dag weerspiegelen - de geboorte van Jezus in Betlehem.

  • Gezinnen kunnen samen erediensten bijwonen, Kerstliedjes zingen en naar een voorstelling van het Kerstverhaal gaan.

  • Lees het Kerstverhaal samen, als een familie. Het verhaal kan in Lucas 2:1-18 gevonden worden.

Kersttradities – Kerstdag
De Kerstdag wordt in het grootste gedeelte van de Westerse wereld traditioneel op 25 December gevierd. Theologen zijn het niet eens over de feitelijke datum van de geboorte van Jezus; berekeningen die ofwel gebaseerd zijn op de regeerperiode van Herodes ofwel op de tijd van de volkstelling zoals deze in het boek van Lucas in het Nieuwe Testament is vastgelegd hebben tot discrepanties geleid. De oude viering van Kerst op deze dag heeft zijn oorsprong in het neo-heidendom. Ondanks de goddeloze oorsprong van deze dag moedigen we ouders toch aan om het grootste geschenk aller tijden te vieren -- Jezus Christus.

De oudste kersttradities vielen samen met de inachtneming van het Joelfeest, de geboortedag van de god van de nieuwe zon. Men geloofde dat de Hulstkoning op deze dag stierf; de Hulstkoning was het oude jaar en de korter wordende dagen. De Eikenkoning werd op deze dag geboren; hij was het nieuwe jaar en de langer wordende dagen. De viering van Kersmis op 25 December valt ook samen met het winterse Zonnewendefeest, of "solstitium". Solstitium betekent "zonnestilstand". Het winter-solstitium is de kortste dag en de langste nacht van het jaar. Dit betekent dat de hoogte van de zon rond het middaguur van dag tot dag statisch leek. Zowel het Joelfeest als het Zonnewendefeest werden gevierd. Omdat een nieuw jaar een nieuw begin betekende, vierde men feest en wenste men elkaar voorspoed voor de toekomst.

Het Christelijke gebruik om Kerstmis als de dag van de geboorte van Jezus Christus te vieren is van recenter datum dan de vieringen van het Joelfeest en het Zonnewendefeest. De Christelijke ceremonie viel samen met het Driekoningen-feest, waarin de verschijning van God in een mensenlichaam op aarde werd gevierd. Men geloofde dat dit de vervulling was van het Joodse Feest van het Licht, dat door de Joden gevierd wordt onder de naam Chanoeka.

Er bestaat geen gebod in het Nieuwe Testament dat ons opdraagt om de geboorte van Christus te vieren. Moeders en vaders hebben het voorrecht en de verantwoordelijkheid om hun kinderen over de miraculeuze geboorte van Christus en Zijn advent in de wereld te leren. Wij als Christenen geloven en weten dat God in de vorm van een mens naar de aarde kwam en in de glorie van Zijn Vader verscheen: “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader” (Johannes 1:14).

Leer Meer Over Kerstmis!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

God's Wil Kennen
Bijbelvragen
Christelijk Ouderschap
Pasen voor de Christen
De Wortels van Halloween
Is Orale Sex een Zonde
Verleiding Weerstaan
Bijbelverhalen voor Kinderen
Intimiteit in het Huwelijk
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Kersttradities to My Google!
Add Kersttradities to My Yahoo!
XML Feed: Kersttradities


Ouderschap Thuispagina | Over Ons | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutParenting.org, Alle Rechten Voorbehouden.